Reklamationsskema på gulve

Vi vil gerne håndtere reklamationen på den hurtigste og bedst mulige måde for dig. Derfor har vi i skemaet samlet de informationer, som er nødvendige, for at vi kan vurdere sagen. Du skal gøre følgende:

  • 1. Udfylde samtlige felter i skemaet – uanset klagens art (NB! Skemaet skal udfyldes af slutbruger/montør).
  • 2. Medsend slutbrugerens købsbilag (fungerer som garantibevis).
  • 3. Medsend tegning af rummet med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Længde og bredde på rummet skal anføres i centimeter, og døre skal afmærkes.
  • 4. Medsend billeder af skaden.

For at vi kan behandle sagen SKAL vi udover udfyldt skema bede om billeder vedhæftet af problemet, samt billeder der giver et overblik over rummet/ evt. flere rum som der er monteret i.

Vær opmærksom på, at alle punkter skal opfyldes, ellers bliver reklamationen ikke behandlet!

Du modtager en mail, som bekræftelse på at sagen er sendt til os. Husk at udfylde alle obligatoriske felter (*).

1) Involverede personer Slutbruger (Hvor gulvet er monteret)
Gulvlægger
Forhandler
2) Informationer om gulvet
3) Skadesforløb

Status på upload af billede: Ingen billeder uploadet
4) Undergulvet og underliggende rum
1.
2.
3.
4.
5) Lægning og pleje af gulvet

Status på upload af billede: Ingen billeder uploadet