Reklamationsskema på på loft-/ vægpaneler

Udfyldes af montøren (slutbruger og/eller montør)

1) Involverede personer Slutbruger (Hvor varen er monteret)
Montør
Forhandler
2) Informationer om loft/væg
3) Skadesforløb

Status på upload af billede: Ingen billeder uploadet
4) Konstruktion
1.
2.
3.
4.
5) Opsætning og pleje
Clips
Klammer
Størrelse:
Andet

Status på upload af billede: Ingen billeder uploadet